Алексиева, А. „Христо Ботев: канонизиране и комерсиализиране на образа”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 245-63, doi:10.18778/2544-1795.02.24.