Кирова, Л. „Съвместна употреба на кирилица и латиница в български текст –защо и кога”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 219-31, doi:10.18778/2544-1795.02.22.