Gołek-Sepetliewa, D. „Българската поезия през 90-те години на XX век и културната памет”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 211-8, doi:10.18778/2544-1795.02.21.