Иванова, М., i А. Ковачева. „Документи и дела. Една книга за България, издадена в Полша”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 163-71, doi:10.18778/2544-1795.02.16.