Кръстева, М. „Изображения на Паисий Хилендарски върху българските пощенски марки. „Царският Паисий“”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 149-62, doi:10.18778/2544-1795.02.15.