Fąfara, J. „Oczami Dziecka, Czyli porównanie Szaty Graficznej We współczesnych Elementarzach (polskim I bułgarskim) Dla pierwszoklasistów”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 125-31, doi:10.18778/2544-1795.02.12.