Zytka, M. „«Kukerzy» – przykład obrzędowości karnawałowej W Bułgarii”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 109-18, doi:10.18778/2544-1795.02.10.