Gapsa, M. „Miejsce Imienia W Kulturze bułgarskiej. Związek Imienia Z życiem Jednostki I społeczności”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 101-8, doi:10.18778/2544-1795.02.09.