Zatylnyy, V. „Znaczenie «Historii Słowianobułgarskiej» Paisija Chilendarskiego Dla Krytyki Historiograficzno-Literackiej I Jej Recepcja W Perspektywie Diachronicznej”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 91-100, doi:10.18778/2544-1795.02.08.