Hatłas, J. „Bułgarskie Diaspory W Południowo-Wschodniej Europie (Besarabia, Nadazowie, Krym) – Uwagi wstępne”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 81-89, doi:10.18778/2544-1795.02.07.