Moroz-Grzelak, L. „Słowiański Kompleks Europy? Wzajemne Relacje między Bułgarami a Zachodem”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 71-80, doi:10.18778/2544-1795.02.06.