Banasiak, J. „Wokół problemów Semantycznej Kategorii określoności/Nieokreśloności I Struktury Tematyczno-Rematycznej W języku bułgarskim I Polskim”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 45-50, doi:10.18778/2544-1795.02.03.