Roszko, D., i R. Roszko. „Śp. Profesor Violetta Koseska I Jej Kluczowe Teorie Lingwistyczne”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 11-29, doi:10.18778/2544-1795.02.01.