[1]
Л. Церан, „Приносът на Иван Богоров към оформянето на българската преса през XIX век”, Slav, t. 2, s. 265–272, cze. 2019.