[1]
М. Кръстева, „Изображения на Паисий Хилендарски върху българските пощенски марки. „Царският Паисий“”, Slav, t. 2, s. 149–162, cze. 2019.