[1]
J. Hatłas, „Bułgarskie diaspory w Południowo-Wschodniej Europie (Besarabia, Nadazowie, Krym) – uwagi wstępne”, Slav, t. 2, s. 81–89, cze. 2019.