[1]
J. Banasiak, „Wokół problemów semantycznej kategorii określoności/nieokreśloności i struktury tematyczno-rematycznej w języku bułgarskim i polskim”, Slav, t. 2, s. 45–50, cze. 2019.