Никодимова, Г. (2019) „Дипломатическата кариера на Константин Петкович”, Slavica Lodziensia, 2, s. 273–281. doi: 10.18778/2544-1795.02.26.