Церан, Л. (2019) „Приносът на Иван Богоров към оформянето на българската преса през XIX век”, Slavica Lodziensia, 2, s. 265–272. doi: 10.18778/2544-1795.02.25.