Алексиева, А. (2019) „Христо Ботев: канонизиране и комерсиализиране на образа”, Slavica Lodziensia, 2, s. 245–263. doi: 10.18778/2544-1795.02.24.