Cимеонова-Конах Г. (2019) „За «българските мозайки» и княгиня Венцислава-Виола в полската литературна и културна памет”, Slavica Lodziensia, 2, s. 233–244. doi: 10.18778/2544-1795.02.23.