Gołek-Sepetliewa, D. (2019) „Българската поезия през 90-те години на XX век и културната памет”, Slavica Lodziensia, 2, s. 211–218. doi: 10.18778/2544-1795.02.21.