Алексова, К. (2019) „Съвременни нагласи към съотношението писмен: устен български език”, Slavica Lodziensia, 2, s. 173–183. doi: 10.18778/2544-1795.02.17.