Иванова, М. i Ковачева, А. (2019) „Документи и дела. Една книга за България, издадена в Полша”, Slavica Lodziensia, 2, s. 163–171. doi: 10.18778/2544-1795.02.16.