Кръстева, М. (2019) „Изображения на Паисий Хилендарски върху българските пощенски марки. „Царският Паисий“”, Slavica Lodziensia, 2, s. 149–162. doi: 10.18778/2544-1795.02.15.