Chmielowiec, A. (2019) „Opis walki ze Strzygą w opowiadaniu «Wiedźmin» Andrzejа Sapkowskiego. Porównanie oryginału z bułgarskim tłumaczeniem”, Slavica Lodziensia, 2, s. 119–123. doi: 10.18778/2544-1795.02.11.