Zytka, M. (2019) „«Kukerzy» – przykład obrzędowości karnawałowej w Bułgarii”, Slavica Lodziensia, 2, s. 109–118. doi: 10.18778/2544-1795.02.10.