Gapsa, M. (2019) „Miejsce imienia w kulturze bułgarskiej. Związek imienia z życiem jednostki i społeczności”, Slavica Lodziensia, 2, s. 101–108. doi: 10.18778/2544-1795.02.09.