Zatylnyy, V. (2019) „Znaczenie «Historii Słowianobułgarskiej» Paisija Chilendarskiego dla krytyki historiograficzno-literackiej i jej recepcja w perspektywie diachronicznej”, Slavica Lodziensia, 2, s. 91–100. doi: 10.18778/2544-1795.02.08.