Hatłas, J. (2019) „Bułgarskie diaspory w Południowo-Wschodniej Europie (Besarabia, Nadazowie, Krym) – uwagi wstępne”, Slavica Lodziensia, 2, s. 81–89. doi: 10.18778/2544-1795.02.07.