Moroz-Grzelak, L. (2019) „Słowiański kompleks Europy? Wzajemne relacje między Bułgarami a Zachodem”, Slavica Lodziensia, 2, s. 71–80. doi: 10.18778/2544-1795.02.06.