Banasiak, J. (2019) „Wokół problemów semantycznej kategorii określoności/nieokreśloności i struktury tematyczno-rematycznej w języku bułgarskim i polskim”, Slavica Lodziensia, 2, s. 45–50. doi: 10.18778/2544-1795.02.03.