Walczak-Mikołajczakowa, M. (2019) „Odwołania do świata zwierząt w bułgarskich nazwach roślin zielnych”, Slavica Lodziensia, 2, s. 31–43. doi: 10.18778/2544-1795.02.02.