Roszko, D. i Roszko, R. (2019) „Śp. Profesor Violetta Koseska i jej kluczowe teorie lingwistyczne”, Slavica Lodziensia, 2, s. 11–29. doi: 10.18778/2544-1795.02.01.