Никодимова, Галина. 2019. „Дипломатическата кариера на Константин Петкович”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):273-81. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.26.