Церан, Лех. 2019. „Приносът на Иван Богоров към оформянето на българската преса през XIX век”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):265-72. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.25.