Gołek-Sepetliewa, Dorota. 2019. „Българската поезия през 90-те години на XX век и културната памет”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):211-18. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.21.