Алексова, Красимира. 2019. „Съвременни нагласи към съотношението писмен: устен български език”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):173-83. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.17.