Кръстева, Мила. 2019. „Изображения на Паисий Хилендарски върху българските пощенски марки. „Царският Паисий“”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):149-62. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.15.