Fąfara, Justyna. 2019. „Oczami Dziecka, Czyli porównanie Szaty Graficznej We współczesnych Elementarzach (polskim I bułgarskim) Dla pierwszoklasistów”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):125-31. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.12.