Zytka, Magdalena. 2019. „«Kukerzy» – przykład obrzędowości karnawałowej W Bułgarii”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):109-18. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.10.