Gapsa, Magdalena. 2019. „Miejsce Imienia W Kulturze bułgarskiej. Związek Imienia Z życiem Jednostki I społeczności”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):101-8. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.09.