Zatylnyy, Vitaliy. 2019. „Znaczenie «Historii Słowianobułgarskiej» Paisija Chilendarskiego Dla Krytyki Historiograficzno-Literackiej I Jej Recepcja W Perspektywie Diachronicznej”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):91-100. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.08.