Hatłas, Jerzy. 2019. „Bułgarskie Diaspory W Południowo-Wschodniej Europie (Besarabia, Nadazowie, Krym) – Uwagi wstępne”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):81-89. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.07.