Moroz-Grzelak, Lilla. 2019. „Słowiański Kompleks Europy? Wzajemne Relacje między Bułgarami a Zachodem”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):71-80. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.06.