Banasiak, Jakub. 2019. „Wokół problemów Semantycznej Kategorii określoności/Nieokreśloności I Struktury Tematyczno-Rematycznej W języku bułgarskim I Polskim”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec):45-50. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.03.