НИКОДИМОВА, Г. Дипломатическата кариера на Константин Петкович. Slavica Lodziensia, [S. l.], v. 2, p. 273–281, 2019. DOI: 10.18778/2544-1795.02.26. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4767. Acesso em: 2 paź. 2022.