ЦЕРАН, Л. Приносът на Иван Богоров към оформянето на българската преса през XIX век. Slavica Lodziensia, [S. l.], v. 2, p. 265–272, 2019. DOI: 10.18778/2544-1795.02.25. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4766. Acesso em: 30 maj. 2024.