Cимеонова-Конах Г. За „българските мозайки” и княгиня Венцислава-Виола в полската литературна и културна памет. Slavica Lodziensia, [S. l.], v. 2, p. 233–244, 2019. DOI: 10.18778/2544-1795.02.23. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4764. Acesso em: 6 paź. 2022.