КИРОВА, Л. Съвместна употреба на кирилица и латиница в български текст –защо и кога. Slavica Lodziensia, [S. l.], v. 2, p. 219–231, 2019. DOI: 10.18778/2544-1795.02.22. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4763. Acesso em: 6 paź. 2022.